Имате нужда от помощ? Моля прочетете FAQ

Помощ за рекламодателите

Не получавам редовни плащания, какво трябва да направя?

Има няколко причини, поради които тези случаи са възможни. Причини за забавяне може да са подаване на неверни данни за банковата ви сметка, вътрешни банкови закъснения или технически проблеми с Paypal или Wire Masspay механиката, също така може трафикът ви да бъде още под анализ от отдела по анализи. Моля, уведомете ни, ако има забавяне в плащанията.