Условия за ползване

Условия за ползване

ADNOW LLP - (в бъдещето наричан Adnow.com) е рекламна агенция, която е удобна платформа за взаимодействие между уебмастърите и рекламодателите на сайта Adnow.com.

Ползването на уеб сайта Adnow.com се осъществява в съответствие със тези условия за Ползване ("Условия за ползване" или "Правила" по-долу). Тези общи условия също така са налагат и за пробното ползване на системата. Когато започнете ползването на системата, вие автаматично се съгласяте с тези условия. Ако не сте съгласни със тези условия, моля, да не използвате тази система.

Тези "Правила" включват правила за ползване на системата ни, само за уебмастърите и за рекламодателите, по горепосочените цели.

Adnow.com има правото да променя условията за ползване по всяко време, като публикува редактираните условия на уеб сайта ни без предварително уведомяване на рекламодателите или уебмастърите по електронна поща или по какъвто и да е друг начин.

Вие собственоръчно и редовно трябва да проверявате собствените си сайтове във Adnow.com за наличието на каквито и да било промени във "Правилата".Счита се, че потребителят е приел тези промени по подразбиране, като същевременно продължава да използва системата ни, след публикуването на дадените промени на уеб сайта ни.

Условия за създаване и използване на акаунт във системата ни.

За да създадете нов профил (акаунт), вие потвърждавате, че сте навършили 18-години или сте под юрисдикцията на страната си на пребиваване, и вашата възраст ви позволява да използвате услугата ни, и вие сте напълно в дееспособни и съгласни с настоящите “общи условия”. Ако сте представител на интересите на юридическото лице за който създавате акаунт, вие гарантирате, че сте законен представител на юридическото лице.

Собственикът на профила е единствения отговорник за използването на акаунта и спазването на всички правила, заложени в тези условия, както и всички други условия за използване и публикуване на сайта.

Като част от процеса на регистрация, ще трябва да въведете имейл адрес, да си създадете парола, да предоставите информация за контакт и информация за извършване на заплащането.

С регистрацията ви вие гарантирате, че използвате вашият имейл адрес, и трети лица нямат достъп до електронната ви поща и вашият акаунт. Adnow.com може да ви откаже регистрация ако се използва същото потребителско име или имейл адрес по време на регистрацията. Вие носите отговорност за достоверността на информацията ви и се съгласявате да спазвате поверителността на вашата парола и информация за профила. Ако не го правите, това ще бъде нарушение на настоящите общи условия и Adnow.com си запазва правото да премахне акаунта ви. Вие се съгласявате незабавно да уведомите Adnow.com за всяко неуторизирано ползване на вашият акаунт или всяко друго нарушение на сигурността ви, също кражба или неразрешено разкриване на паролата ви. В допълнение, вие потвърждавате и се съгласявате, че ще бъдете отговорни за всички извършени дейности по акаунта си.

Adnow.com си запазва правото да прекрати или да спре достъпа до акаунта ви по всяко едно време ако се установят следните проблеми:

•че вашите действия са незаконни

•че вашите действия оскърбителни

•че има проблеми със условията за плащане

•ако не сме в състояние да проверим информацията, която предоставяте на Adnow.com

•ако предположим,че може да доведе до правна отговорност илу други вреди на Adnow.com от всякаква трета страна.

Статистика

От първия месец, събственикът на акаунта може да разгледа интерактивни отчети във рамките на системата за отчитане в Adnow.com. Във всички случай, ние ще използваме всички методи и практики, за да подтикнем и измерим трафикът.

Настоящото споразумение и връзката между Adnow.com и рекламодателите или уебмастърите трябва да се тълкува в съответствие със законите на Великобритания.

Ограниченият лиценз за използване:

Adnow.com Ви предоставя непрехвърлим и изключително ограничен лиценз за ползване на обекта, с цел прилагане на промоционални дейности, но не ви дава право на никакви други търговски дейности или по друг начин да използвате сайта или част от него.

Вашият лиценз е в сила до момент на прекратяването на използването на системата ни.  Лицензът ще бъде прекратен, ако не спазвате всички условия за ползване на сайта. Adnow.com няма за задължение да предоставя уведомление за такова прекратяване.

Adnow.com като собственик на сайта има и други права в допълнение към горепосоченото.

Правила и ограничения:

Във връзка с ползването на системата и акаунта, вие се съгласявате да:

• Да приемете условията на Adnow.com за освобождаване от отговорност за грешки в статистическата отчетност (вие потвърждавате и приемате, че статистическите данни са предмет на съдебен контрол само по причини, които включват обработка на грешки, измамни кликвания, и т.н.) статистически данни за актуализация, като правило, това се случва по няколко пъти на ден. Тази статистика се смята за единствената истинска за Adnow.com

• ако искате да закриете вашия акаунт окончателно, то трябва да ни изпратите имейл;

• приемете условията на Adnow.com за заплащане и това да е посочено на сайта или чрез електронно съобщение, изпратено от вас до Adnow.com

• не се нарушават правилата, включително политиката за поверителност или друго споразумение или регламенти, които са на разположение на Adnow.com

• не се нарушават действащите закони, наредби или регламент включително регулиране на рекламни дейности, финансови услуги, защита на потребителите, нелоялна конкуренция, забраната за дискриминация, расизъм, национализъм.

• не се предлагат или разпространяват фалшиви стоки, услуги, схеми, и действия (например, схеми за бързо правене на пари (парична схема), верижни писма, пирамидални схеми и т.н) и не се ангажира в други нелоялни измамни дейности.

• не се нарушават авторски права, патенти, права върху търговска марка, търговска тайна или други права на интелектуална собственост, както и правата на публичност или неприкосновеността на личния живот на всеки един човек.

• не се прекъсне конфиденциалност и не се разкриват задълженията, които имате с други страни;

• отстраните всички данни в областта на рекламата, ако те са:

клеветнически, опозоряващи, порнографски, съдържат заплахи, както и мотив за насилие,

унижават или принизяват лице или група лица, възоснова на религия, пол, сексуална ориентация, раса, етническа принадлежност, възраст или увреждане,

съдържа невярна, неточна или подвеждаща информация.

Забранено е:

• да се събира или разпространява каквато и да е информация за други потребители на сайта или собственици на акаунти включително, но и всички лични данни или информации и тези информации да се използва за маркетингови цели, освен ако не се получи разрешение от тези потребители или собственици на сметки;

•да се предлага или разпространява всякъкви форми на сексуални услуги, порнографски материали и услуги, които изискват възрастова граница;

•да се правят изкуствени кликвания или използване на измамни методи за прилагане за кликвания, ръчно или автоматично;

•да създавате нов акаунт в Adnow.com, ако вашият предишен е бил блокиран в случай на нарушения на “общите условия”;

•да подправяте или по друг начин да манипулирате идентификатори с цел прикриване на произхода на съдържанието, предавано чрез системата;

•да се модифицира, адаптира, превежда, създавате производни произведения, декомпилира, разглобява или по друг начин се опитвате да получите изходния код от интернет страница, нейният софтуер или технологии, или се опитват да създадат заместващо или подобна услуга, продукт или уеб сайт чрез използването на достъпа до сайта или технологии, свързани с тях;

•използването на вируси, троянски коне, червеи или други компютърни програми, които могат да повредят, пречат или тайно да се намесват и да експлоатират системата, данни, информацията или да използват софтуер устройство, което пречи на нормалното функциониране на системата;

•да се използва съдържание, графики, дизайн, изготвени схеми, както и други информации свързани с сайта Adnow.com който са в съответствие със законите на авторското право, търговски марки и други права на собственост (не само интелектуална собственост). Копирането, размножаването, рамкирането, използване и публикуване на  въпроси или която и да е част от сайта, е строго забранено.

Съдържанието на рекламата.

Вие, като рекламодател, носите пълна отговорност за цялото съдържание на рекламата, която изпращате за настаняване и рекламиране. Adnow.com не проверява съдържанието и не носи отговорност за точността, цялостта или качеството на всеки един продукт. Adnow.com не носи отговорност по никакъв начин за всяко едно съдържание, грешки,  пропуски, загуба или повреда, възникнала в резултат на използването на всеки файл. Вие (рекламодателите) се съгласявате, че трябва да се поемат всички рискове, свързани с използването на вашите рекламни материали.

Връзки към други сайтове.

Сайтът може да съдържа връзки или да ви насочи към уеб сайтове който са собственост от трети страни ("сайтове на трети страни").

1.Ние не контролираме и не поемаме отговорност за работата на тези сайтове на трети страни и техните свойства.

2.Ние не сме отговорни за съдържанието на сайтове.

3.Вие използвате сайтове на тези лица в техен собствен риск.

Загуби.

Вие се съгласявате да се поемат всички загуби на Adnow.com в случай на всякакви претенции, такси, разходи и разноски (включително съдебни такси), произтичащи от неправилно използване на обекта, неправилното функциониране на програмата или нарушение на настоящото споразумение.

Отказ от отговорност.

Adnow.com не носи отговорност за нормалното функциониране на сайта при никакви обстоятелства. Сайтът има право да извършва превантивна работа по всяко едно време. Сайтът не носи отговорност за уебмастърски действия при никакви обстоятелства. Това може да блокира Adnow.com уебмастъри по всяко едно време без да посочва причини, да не се извършват плащания в случай на съмнение относно прилагането на най-новите действия, които нарушават правилата на кампанията на сайт и реклама. Adnow.com може да блокира рекламодатели в случай на нарушаване на правата от трети лица в съдържанието на рекламните материали, който ще бъдат поставени на сайтовете, както и в случай на забавяне на плащането.