Поверителност

Adnow.com (по-нататък «Компания» ) - това е платформа за онлайн реклама, специализирана в провеждането на рекламни кампании в интернет. За предоставяне на рекламни услуги на клиентите си, КОМПАНИЯТА използва технологичната платформа "Adnow" (по-долу "Adnow").

КОМПАНИЯТА предоставя достъп до платформа на Рекламодателите (по-долу "Клиенти"), чрез показване/излъчване на реклами за потенциалните клиенти - потребители. КОМПАНИЯТА има право на събиране на анонимни лични данни на Потребителите като предоставя услугите си на интернет реклама.

КОМПАНИЯТА се стреми да се осигури и да спази данните на своите Потребители. С цел на спазване на личните данни на потребителите, КОМПАНИЯТА се придържа към Политика на Поверителноста (Privacy Policy)по отношение към натрупаната информация, използвайки (опцията «Opt-out») за спазване и ползване на тези дани.

Политиката за поверителноста на КОМПАНИЯТА за събиране и спазване на личните данни, се гради от следващите правила:

1. КОМПАНИЯТА трябва да уведоми клиентите и потребителите си за основните правила на"Adnow", принципи и правила за обработка на информацията, а така също и от вида и обема на събраните "Adnow"данни.

При никакви обстоятелства КОМПАНИЯТА не обработва лични данни на потребители, с изключение на случаите когато директно потребителя прави заявката за преглеждане на личните си данни в посока на КОМПАНИЯТА.

2. Данните на Adnow потребителите

Предоставяйки услуги в интернет реклама, "Adnow" има право да събира анонимна информация на потребителите си, включително/относително IP-адресите от оборудването на потребителя, доставчика на Интернет услугите, използван браузър, език, и версията на операционната система, информация за посещаваните сайтове, като  адрес (URL) на интернет страница, която показва информация за потребителя и рекламни кликвания върху нея.

Информация която събира платформата Adnow за КОМПАНИЯТА е статистическа информация.

3. Файлове - Бисквитки

"Бисквитките" са малки файлове, които Adnow изпраща в твърдия диск на вашия компютър чрез уеб браузър (с вашето позволение), които, от своя страна, позволяват на сайта или системата да разпознаваме браузърат ви, да се събират и да се запомнят някои данни.

Клиентите на КОМПАНИЯТА могат да използват своя собствена система от данни, която може да съдържии информация за лични/персонални данни на потребителите. В този случай, личните данни ще бъдат използвани само от източник на Клиента с цел за насочване на рекламните кампании.

4. Какви са целите на КОМПАНИЯТА за използване на данните на потребителите?

- за качествено предоставяне на услугите от КОМПАНИЯТА

- с цел подобряване на качеството за обслужване на клиентите

- за изпълнението на таргетирането по медийната реклама

- за статистически изследвания

5. Поверителността

КОМПАНИЯ в никакъв случай и при никакви обстоятелства не трябва да предава данните на потребителите на други източници, с изключение  проверяване на тази информация от други източници които имат потвърждение и достъп към даните от самата КОМПАНИЯ и само за проверка на качеството от представената услуга в интернет от Adnow.com. КОМПАНИЯТА има право да предоставя на трети лица данните за потребителя в анонимна форма и само в случаи които са изградени в законите на Англия и Уелс.

6. Правото на "Opt-out"
Всеки потребител има право да забрани на КОМПАНИЯ за събиране на статистическа информация за потребителя с помощта на функцията "Opt-out".