Имате нужда от помощ? Моля прочетете FAQ

Помощ за рекламодателите

Къде трябва да сложа файла за проверка?

Изтеглете файла за проверка и го поставете в основната папка на вашия сайт.