Имате нужда от помощ? Моля прочетете FAQ

Помощ за рекламодателите

Как мога да проследя и разбера моята производителност?

Можете да следите приходите си чрез статистическите данни в реално време. Окончателната информация за приходите може да има няколко часа закъснение.