Имате нужда от помощ? Моля прочетете FAQ

Помощ за рекламодателите

Може ли реклами на двете рекламни мрежи Google Adsense and Adnow да бъдат поставени на моят уебсайт?

Да може. Adnow кода не противоречи нито с Google Adsense, нито с коя да е друга рекламна мрежа.